ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่องแจ้งผลการสอบบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่องแจ้งผลการสอบบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ

1