ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร เพื่อปฏิบัติราชการทำหน้าที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

001

002