แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มทบ.๓๓

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มทบ.๓๓

img098