ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รักสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ พ.ค.๖๒

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง รักสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ พ.ค.๖๒