ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

Click Download