รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓

รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1

2