รับสมัครกำลังพลสำรอง เข้าทำงานหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ ทบ.ปี 63

1 21 2020 12 23 20 PM

 

1 21 2020 12 23 58 PM

1 21 2020 12 24 17 PM

 

80301109 2482719618641813 9047358929830412288 n

 

S 18931716วชาทสอบ