ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

Click Download