มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับการเรียกเพื่อปฏิบัติราชการ

มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับการเรียกเพื่อปฏิบัติราชการ

1

2