30 พฤศจิกายน 2020ประกาศประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ กรมทหารราบที่ ๗ และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ของ กรม.ทพ.๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤศจิกายน 2020ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓, กรมทหารราบที่ ๗, กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤศจิกายน 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
18 พฤศจิกายน 2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ และอาคารกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วมภูพิงค์ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวกิจกรรม

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์มณฑลทหารบกที่ 33

View Results

Loading ... Loading ...