14 มกราคม 2021ประกาศราคากลาง+TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7
14 มกราคม 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7
14 มกราคม 2021ประกาศราคากลาง+TOR งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มกราคม 2021ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กสษ.๓ กส.ทบ. และ พัน.พัฒนา.๓
13 มกราคม 2021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวกิจกรรม

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

แบบสำรวจความพึงพอใจในเว็บไซต์มณฑลทหารบกที่ 33

View Results

Loading ... Loading ...