จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เส้นทางถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.63 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง และในเวลา 14.00 น. เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เส้นทางถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ดเสียหาย จำนวน 6 จุด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ และมีรถติดค้างบนถนนดังกล่าว จำนวน 100 คัน คนประมาณ 70 คน ซึ่งได้เข้าพักอาศัยค้างแรมในอาคารของโรงเรียนบ้านปางแฟน และอุทยานแม่ตะไคร้ ซึ่งทาง จว.ช.ม. ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าว โดย มทบ.33 ได้จัด ชป.กร. เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอระดับน้ำลดลงเพื่อจะดำเนินช่อมแชม และจะดำเนินการติดตั้งสะพานแบริ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปภ.จว.พ.จ. ในห้วงบ่ายของวันนี้
สำหรับในพื้นที่ของอำเภอสันทรายในห้วงเวลา 19.30 น. เกิดเหตุพนังของฝายต้นแพ่ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จว.ช.ม. พังเสียหาย ส่งผลให้มวลน้ำจากลำน้ำกวงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ 8 ตำบลของ อ.สันทราย ประกอบด้วย ต.สันทรายน้อย, ต.สันทรายหลวง, ต.สันนาเม็ง, ต.เมืองเล็น, ต.ป่าไผ่, ต.สันพระเนตร, ต.หนองจ๊อม และต.หนองแหย่ง
และในเช้าวันนี้ ศบภ.มทบ.33 ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 100 นาย รวมทั้งจัดรถครัวสนามให้บริการจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดรถ โมบายเดลิเวอรี่ แจกอาหารกล่องตามบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และได้จุดชุดเสนารักษ์เดินเท้าเข้าพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาราษฎรผู้ประสบภัยดังกล่าว ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป