ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

เมื่อ 7 ก.ค. พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.33 และคณะร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” ซึ่งถือเป็น “วันรพี” ในการนี้ ศาล จว.ช.ม. ร่วมกับ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 เวลา 0800 ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.ช.ม.