พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๓ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ของหน่วย ทหารในค่ายกาวิละ ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลทหารใหม่ร่วมพิธีจาก มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จำนวน ๑๓๐ นาย กรมทหารราบที่ ๗ จำนวน ๑๐๘ นาย และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ จำนวน ๑๓๖ นาย รวม. ๓๗๔ นาย