ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) ประจำปี 2563

เมื่อ 22 ก.ย. 2563  พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อ.อมก๋อย) ประจำปี 2563 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (กรีนเลค รีสอร์ท) อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมีการแสดงนิทรรศการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที การป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  การส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชทดแทนฝิ่น การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ