เลื่อนชั้นเงินเดือนกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร