เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญษบัตรรับการเลื่อนชั่นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาและรับค่าตอบแทน