ตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศาสนสถานค่ายกาวิละ อ.เมือง  จว.ช.ม. โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะฯ, กำลังพลและครอบครัว มทบ.33, ร.7 และ ร.7 พัน.1 ร่วมพิธีประมาณ 200 คน