พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 12 ต.ค.63 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ศาสนสถานค่ายกาวิละ อ.เมือง  จว.ช.ม. โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 พร้อมคณะฯ, กำลังพลและครอบครัว มทบ.33, ร.7 และ ร.7 พัน.1 ร่วมพิธี 120 คน