ผบ.มทบ.33 เป็นประธาน พิธีสวดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 เป็นประธาน พิธีสวดบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดท่ากระดาษ  หมู่ ๑  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  จว.ช.ม.  โดยมี กำลังพล , สมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 ,หัวหน้าส่วนราชการ, ประชาชน ร่วมพิธีจำนวน 350  คน ทั้งนี้ได้มีการคัดกรองผู้ร่วมงาน บริการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายกาวิละ และ การปรุงอาหารสดใหม่โดยรถครัวสนามจาก ป.พัน.7 จำนวน 999 กล่อง และได้รับสนับสนุนข้าวกล่องจาก เทศบาลตำบลฟัาฮ่าม อีก 400 กล่อง