รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ และคุณพัฒยา บัวระวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่