ประกาศราคากลาง และ TOR งานจ้างก่อสร้างงานโครงการซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของ สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมณฑลทหารบกที่ 33 (กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 7 เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BOQ – งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของ สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมณฑลทหารบกที่ 33 (กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 7 เดิม)

TOR – งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของ สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมณฑลทหารบกที่ 33 (กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 7 เดิม)