รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, คุณพัฒยา บัวระวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33

และกำลังพลร่วมรับเสด็จ 905 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่