ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ชุดปฏิบัติการคุ้มครองและประสานงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณพลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ชป.คุ้มครองและประสานงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้นโยบายการปฏิบัติงาน   มอบครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว ยาเวชภัณฑ์ ให้กับ ชป.ฯ และของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่