ประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และกิจกรรม ” ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” (Kick off ) ประจำปี 2564

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และกิจกรรม ” ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” (Kick off ) ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมระวังเมือง กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ