ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ ที่จะเปิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

เมื่อ 29 มกราคม 2564 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33  พร้อมคณะ และกำลังพลจิตอาสา คณะครู ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ

เพื่อเตรียมการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้