กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)

ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 – 28 ก.พ. 64 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2544 – 2546) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี ๓) และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2535 – 2542) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ  จากการจับได้สลาก “ดำ” หรือ ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการสมัครพอ  สามารถเลือกลงหน่วยที่เปิดรับ ที่มีที่ตั้งใน มทบ. เดียวกัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย เฉพาะผลัดที่๑/๖๔ ซึ่งจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔ ณ มณฑลทหารบก ๓๕ แห่ง ทั่วประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน