รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในปีงบประมาณ 2564 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33 

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในปีงบประมาณ 2564 

จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 33 (อัตราสิบเอก)