มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

มณฑลทหารบกที่ 33  จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ระหว่าง พลโท สืบสกุล  บัวระวงศ์ (ส่ง) พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล (รับ) โดยประกอบพิธีสักการะ/บวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ,สักการะ/บวงสรวงศาลท้าวปู่แดง ,เจ้าแม่เทพมาลาและเจ้าหญิงตะเคียนทอง ,ประกอบพิธีลงนามเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่และ พิธีมอบการบังคับบัญชาฯ ณ ลานพิธีมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่