มณฑลทหารบกที่ 33 ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดรอบค่ายกาวิละ

เมื่อ 23 เมษายน 2564 พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33และ ชุมชนรอบค่าย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดรอบค่ายกาวิละ เนื่องในวันสำคัญ วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เมษายน 2564 ) จำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดเมืองกาย , วัดท่าสะต๋อย และวัดสันป่าข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และในการจัดกิจกรรมได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ