ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หน่วย สขส.มทบ.33

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 16 เมษายน 2564

โดย พันโทสุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33