เลื่อนวันสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33 

เลื่อนวันสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564