มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ ลำคูไหว (ลำคลองสาขาของ คลองแม่ข่า) ชุมชนฟ้าใหม่ ต.หายยา อ.เมือง จว.ช.ม.

เมื่อ 21 พ.ค.64 มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า โดย ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณบริเวณ ลานหน้า บก มทบ.33 หลังจากนั้นได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.33 จำนวน 80 นาย เข้าพัฒนา ขจัดสิ่งปฏิกูล วัชพืชและผักตบชวา ณ ลำคูไหว (ลำคลองสาขาของ คลองแม่ข่า) ชุมชนฟ้าใหม่ ต.หายยา อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมพัฒนาประกอบด้วย ตร.ภ.ช.ม. , เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนชุมชนฟ้าใหม่ รวมทั้งสิน 130 คน ในการดำเนินกิจกรรม ผบ.มทบ.33 ได้พบปะให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคปริโภคอีกด้วย