ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.33 ครบรอบปีที่ 103


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๓ ของหน่วย กกพ.มทบ.๓๓
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ เหมาประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๓ ของหน่วย กกพ.มทบ.๓๓  นั้น
จ้างเหมาประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๓๓ ครบรอบปีที่ ๑๐๓ ของหน่วย กกพ.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สมายออฟฟิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓