ร่วมกิจกรรม”รวมใจไทย เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2564 พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (1) และพันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (2) ร่วมกิจกรรมวันต้นประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน บ้านโป่งนก ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่