ตรวจเยี่ยม และประชุมมอบนโยบายในการปฏิติงานของกำลังพล ณ บก.ศมพ.อ.อมก๋อย

 ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย พร้อมด้วย รอง ผบ.มทบ.33 , รอง เสธ.มทบ.33 และ หก.ฝอ.มทบ.33 เดินทางตรวจเยี่ยม และประชุมมอบนโยบายในการปฏิติงานของกำลังพล ณ บก.ศมพ.อ.อมก๋อย และมอบไก่พันธุ์เนื้อ จำนวน 5,000 ตัว และ ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชน อ.อมก๋อย เพื่อเป็นการขอบคุณ และตอบแทนน้ำใจที่ประชาชน อ.อมก๋อย ได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปช่วยเหลือประชาชนเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ในห้วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ดูแลทหารผ่านศึก/ทหารกองหนุน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมลูกไก่พันธุ์เนื้อให้กับทหารผ่านศึก และประชาชนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.ช.ม. โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด