พิธีสรงน้ำ พระพุทธรัตนขัยสุรพลารักษ์พิทักษ์กาวิละสยามเทศ ประจำปี 2564

พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ..33 มอบหมายให้ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รอง ผบ.มทบ.33 (1) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ พระพุทธรัตนขัยสุรพลารักษ์พิทักษ์กาวิละสยามเทศ ประจำปี 64 ณ บริเวณฐานพระทางด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว, พ.อ.โภคา จอกลอย ผจก.สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า ให้การต้อนรับ และมีราษฎรหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่าพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม