มณฑลทหารบกที่ 33 ห่วงใยประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 33 ห่วงใยประชาชน

มณฑลทหารบกที่ 33 ห่วงใยประชาชน จัดกำลังพลพัฒนาวัด และโรงเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด กำจัดสิ่งปนเปื้อน ทำลายเชื้อโรค ภายในสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ และวัดข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , และคุณบุณยนุช จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 33 ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมกิจกรรมการพัฒนากับบุคลากรของโรงเรียน และประชาชนบ้านข่วงสิงห์ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด.