พล.ต.สาทร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า

 พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33 มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.33(2) ให้การต้อนรับ พล.ต.สาทร ศิริยานนท์ เสธ.ทภ.3/เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า และตรวจการแก้ไขปัญหาการรุกลำเหมืองร่องกระแจะ(คลองสาขาของคลองแม่ข่า) โดยร่วมประชุม vtc ร่วมกับศอญ.จอส.พระราชทาน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ตามแผน คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข จากนั้นลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าบริเวณร่องกระแจะ ต.ศรีภูมิ ที่ประสบปัญหาการสร้างอาคารคร่อมคลอง จำนวน 130 หลัง จว.ช.ม. มีแนวทางช่วยเหลือโดยเตรียมจัดหาอาคารให้เช่าของการเคหะในราคาถูก และเงินสงเคราะห์แก่ผู้ไร้ที่พึ่ง (สัญชาติไทย)  และตรวจเยี่ยมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนหัวฝาย – ชุมชนกำแพงงาม ต.ช้างคลาน อ.เมือง จว.ช.ม. พร้อมทั้งพบปะประชาชน แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือพระราชทานให้กับประชาชนทั้งสองชุมชน