การฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือปนะชาชน ประจำปี 2564

เมื่อ 24 มิ.ย.64 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ช.ม. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือปนะชาชน ประจำปี 2564 ของ ศบภ.มทบ.33 ณ สโมสรกาวิละ มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมี ผบ.มทบ.33 /ผบ.ศบภ.มทบ.33 กล่าวต้อนรับและให้แนวทางนโยบายการฝึก ผู้ร่วมพิธีเปิดฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 21 หน่วยงาน ซึ่งจะทำการฝึกอบรมฯ ห้วงวันที่ 24 – 25 มิ.ย.64 บริเวณสโมสรกาวิละ , ศฝ.นศท.มทบ.33 และอ่างเก็นน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.