การฝึกชุดปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33

เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33  จัดการฝึกชุดปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการฝึกการลงทางดิ่ง ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิทชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33และการฝึกกู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่