ทหารเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

” ทหารเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย “

มทบ.33/ศบภ.มทบ.33 ตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.ช.ม.
เมื่อ 25 มิ.ย.64 ผบ.มทบ.33 เป็นประธานตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ของนขต.ศบภ.มทบ.33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จว.ช.ม. ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมี หน่วยงานร่วมตรวจความพร้อม ประกอบด้วย นขต.ศบภ.มทบ.33 ปภ.จว.ช.ม. ,สนภ.3 นทพ., สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่รวมจำนวน 13 หน่วยงาน โดย ผบ.มทบ.33 ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ให้หน่วยได้มีการ ติดตามเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย ในพื้นที่อำเภอที่หน่วยรับผิดชอบ และให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้ง อปท.ตั้งแต่ยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติก็ให้จัดกำลังเข้าให้การช่วยเหลือในทันที