จิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม.

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมกำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ซึ่งจะเปิดทำการเรียน การสอน ในวันที่ 1 ก.ค.64 นี้