มทบ.33 รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1

ผบ.มทบ.33 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ณ ศฝ.นศท.มทบ.33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. ซึ่งมา จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน, แม่ฮ่องสอน และเชียงราย โดยจะต้องส่งไปเข้าหน่วยทหารในพี้นที่ มทบ.33 , มทบ.39 , ทภ.1 และ ทอ. โดย มทบ.33 ได้แจกจ่ายอาหารกล่อง น้ำดื่ม มื้อกลางวัน พร้อมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 300 ชุด ให้กับญาติของทหารใหม่ที่มาส่ง เข้ามารายงานตัว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค – 19 อย่างเคร่งครัด