จิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนครเชียงใหม่  ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ พันเอก โภคา จอกลอย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 มาพบปะเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน