มทบ.33จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทำการพัฒนาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ตบแต่งต้นไม้บริเวณรอบพระเจดีย์หลวง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มาพบปะเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน