มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสา วัดบ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสา วัดบ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดย ผบ.มทบ.33 ได้มอบหมายให้ รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการ” อนุรักษสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ” ณ ป่าชุมชนบ้านผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จว.ช.ม.โดยทำพิธีบวชป่า และปลูกป่า จำนวน 10 ไร่มีหน่วยงานร่วมพัฒนาประกอบด้วย มทบ.33 , กก.ตชด.33 , ตร.สภ.แม่แตง , ทต.แม่หอพระ ,  รร.แม่หอพระวิทยาคม , รร.บ้านผึ้ง , กำนัน – ผญบ.และประชาชนจิตอาสาบ้านผึ้ง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด และได้ไปพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ทหารกองหนุน   พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.แม่แตง