โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายรายแก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33  พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายรายแก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบ