มทบ.33จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนา คลองร่องกระแจะ ชุมชนเชียงยืน (คลองสาขาของคลองแม่ข่า) ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทำการพัฒนา คลองร่องกระแจะ ชุมชนเชียงยืน (คลองสาขาของคลองแม่ข่า) ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา ห้วงวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้เดินทางเยี่ยมเยียน พบปะให้กำลังใจแก่ทหารกองหนุน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย