มทบ.33 สนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ผบ.มทบ.33 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมส่งกำลังพลในการสนับสนุนการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กลับภูมิลำเนา จาก กทม. โดยภาระกิจรับผู้ป่วยจากค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.น.ว. จะเดินทางกลับรักษาตัวใน รพ.สนาม จว.ช.ม.