ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.